Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Brandfield B.V., Stoeldraaierstraat 70, 9712 BX Groningen - Nederland, info@brandfield.nl:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Download formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

Naar boven
Brandfield.nl maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van de cookies.