Reparaties / Klachten

Wij zijn dealer van alle merken die op onze website worden aangeboden. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de fabrieksgarantie en deze fabrieksgarantie zal in alle gevallen van toepassing zijn. Bij het product wordt de garantietermijn altijd aangegeven. Meestal is deze 12 of 24 maanden. Dit is afhankelijk van de fabrikant. De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

Reparaties

Wij repareren alle artikelen die bij ons zijn gekocht. Mocht de garantietermijn verlopen zijn dan kunnen wij in overleg het artikel ook voor je repareren. Neem dan dus van te voren contact met ons op. Buiten de garantie valt bij horloges de band, het glas, de batterij en de kroon (knop waarmee je de tijd instelt). De fabrieksgarantie voor zonnebrillen geldt in geval van montagefouten en materiaalfouten. Beschadigingen aan monturen die hier niet onder vallen, komen niet in aanmerking voor garantie. Bij sieraden vallen de materiaalfouten van de sieraden onder de fabrieksgarantie. Bij tassen vallen de product- en of fabricage fouten van de tassen onder de fabrieksgarantie. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant van het product.

Als je een artikel opstuurt ter reparatie download dan het Brandfield REPARATIEFORMULIER. Voeg dit ingevulde formulier vervolgens toe aan het op te sturen pakket. Vervolgens kun je het pakket verzenden naar ons retour adres.

Retour adres:
Brandfield BV
Postbus 5165
9700 GD GRONINGEN

De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Brandfield niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een 3S-nummer en bewaar deze goed.

Klachten

Indien je een klacht hebt over een product dat je hebt gekocht, of over onze dienstverlening, verzoeken wij je om dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Je kunt dit doen door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen. Ons e-mailadres is info@brandfield.nl. Omschrijf duidelijk de klacht en vermeld hierbij het ordernummer, artikelnummer en de aankoopdatum.

Binnen 7 dagen berichten wij je over de afhandeling van je klacht.

E-mail: info@brandfield.nl
Telefoon: +31 (0) 50 - 2011 559

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden.

Geschillencommissie
Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Europees ODR Platform
Een andere mogelijkheid is om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Wij maken gebruik van cookies.