Garantie

De garantie op onze producten is 12 of 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is afhankelijk van de fabrikant. De garantietermijn staat vermeld bij de gedetailleerde kenmerken van een artikel. Tevens staat dit vermeld in het garantiebewijs. Naast de fabrieksgarantie zit er op al onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer je aankoop tijdens de garantieperiode defect raakt neem dan contact met ons op. Wij zullen je vervolgens adviseren over reparatie of vervanging van jouw aankoop.

Buiten de garantie valt bij horloges de band, het glas, de batterij en de kroon. De fabrieksgarantie voor zonnebrillen geldt in geval van montagefouten en materiaalfouten. Beschadigingen aan monturen die hier niet onder vallen, komen niet in aanmerking voor garantie. Bij sieraden vallen de materiaalfouten van de sieraden onder de fabrieksgarantie. Bij tassen vallen de product- en of fabricage fouten van de tassen onder de fabrieksgarantie. Slijtage, schade, kapotte rits of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant van het product. 

Bovenstaande garantie geldt onverminderd de wettelijk rechten van de consument.

Gebruiktips:

  • Voorkom hevige schokken, contact met chemische producten en magnetische invloeden.
  • Zorg er bij een horloge altijd voor dat de schroef gesloten blijft. Door het horloge te openen vervalt je recht op garantie als gevolg van stof en vocht.
  • Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor verantwoord onderhoud van jouw aankopen.

Met specifieke vragen over garantie kun je altijd contact met ons opnemen.


Wij maken gebruik van cookies.